STRONA GŁÓWNA
- Hipoteka

WAŻNE INFORMACJE
- Księga wieczysta
- Rola hipoteki
w kredycie hipotecznym

- Powiązanie hipoteki
z wierzytelnością

- Hipoteka umowna
i hipoteka przymusowa

- Jak ustanowić
i wpisać hipotekę

- Jak wykreślić hipotekę


REKLAMA
- Najlepsze lokaty
- Konto bankowe online
- Pożyczki w sobotę
- Oprocentowanie kredytów mieszkaniowych


 
Jak złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej

Hipoteka wygasa z chwilą wygaśnięcia wierzytelności, którą zabezpiecza. Może to być np. spłata kredytu, zwolnienie z długu. Wierzyciel powinien wówczas dokonać wszelkich czynności umożliwiających wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej. Spłata zobowiązania (kredytu) nie powoduje automatycznego wykreślenia hipoteki. W tym celu właściciel nieruchomości winien sporządzić wniosek do sądu wieczysto księgowego o wykreślenie z KW wpisanej tam hipoteki, załączając do niego odpowiednie dokumenty. 

Wniosek należy kierować do wydziału ksiąg wieczystych sądu rejonowego dla miejscowości, w której położona jest nieruchomość. Do wykreślenia hipoteki nie wystarczy tylko oświadczenie właściciela o spłacie długu. Konieczne jest także potwierdzenie wydane przez wierzyciela. Jeśli wierzycielem jest bank, podstawą wykreślenia hipoteki jest oświadczenie banku o spłacie zadłużenia. Jeśli wierzycielem nie jest bank, wówczas właściciel musi przedstawić oświadczenie o spłacie długu sporządzone w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie.

Jeśli wierzyciel hipoteczny bezzasadnie odmawia wydania takiego zaświadczenia, pozostaje droga sądowa. W tym celu należy złożyć pozew o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Gdy wierzytelność zabezpieczona hipoteką jest wymagalna, a wierzyciel dopuszcza się zwłoki albo też zaspokojenie go napotyka trudności, hipoteka wygasa, jeżeli właściciel nieruchomości złoży zabezpieczoną kwotę do depozytu sądowego, zrzekając się uprawnienia do odebrania jej z powrotem.

Wysokość opłat za poszczególne wnioski dotyczące ksiąg wieczystych określone są w Rozdziale 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U.10.90.594). Na podstawie Art.46. od wniosku o wykreślenie wpisu pobiera się połowę opłaty należnej od wniosku o wpis. Na tej podstawie opłata sądowa za wykreślenie hipoteki wynosi 100 zł.

Sąd dokona wykreślenia hipoteki, jeśli złożony wniosek zostanie prawidłowo opłacony, nie będzie zawierał błędów i dołączone zostaną niezbędne załączniki.

Wniosek o wykreślenie hipoteki składa się we właściwym sądzie wieczystoksięowym na tym samym formularzu, na którym zgłasza się wpis hipoteki i inne zmiany w KW - wzór formularza dostępny na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości 

(C) 2015 - 2020 - hipoteka.edu.pl - hipoteka, księga wieczysta, kredyt hipoteczny.
Przedstawione na tej stronie informacje mają jedynie charakter informacyjny i publicystyczny, nie stanowią porady prawnej ani nie mogą być podstawą do roszczeń związanych z działaniami podjętymi na ich podstawie przez użytkownika. Lektura artykułów na tej stronie może mieć jedynie charakter pomocniczy i nie może zastępować znajomości źródeł prawa.
Ta strona może stosować pliki cookies dla celów statystycznych i reklamowych. Korzystanie z tej witryny bez zmiany ustawień przegladarki w zakresie plików cookies oznacza akceptację faktu zapisywania ich w pamięci komputera użytkownika strony.